Pilləkən Şəkilləri və Modelləri

  • Pilləkən Tarixi
    Birinci pilləkənlər insanın birinci qəsəbələri dövründə (vaxtında) yarandı. İbtidai insanlar yüksəl (art, dağa) kələ-kötür nərdivanı xatırladan belə adlandırılan keçi cığırları üzrə (görə) qalxaraq heyvanlarda … Read more Pilləkən Şəkilləri və Modelləri
  • Pilləkən
    Pilləkən-şaquli əlaqələri təmin edən funksional və konstruktiv elementdir. Pilləkən bir sıra pillələrdən ibarətdir. Adətən bu termin daşıyıcı konstruksiya olan binaların və ya qurğuların elementlərinə … Read more Pilləkən Şəkilləri və Modelləri

pilleken.azerito.com Baki pilleken