Pilləkən

Pilləkən-şaquli əlaqələri təmin edən funksional və konstruktiv elementdir. Pilləkən bir sıra pillələrdən ibarətdir. Adətən bu termin daşıyıcı konstruksiya olan binaların və ya qurğuların elementlərinə tətbiq edilir. Terim həmçinin pilləkən qəfəsinin, xidməti maşınların qaldırıcı elementlərinin (məsələn, yanğın), gəmilərin traplarının, təyyarələrin və vertolyotların, İP pilləkənlərinin, bağ tələlərinin, eskalatorların və s. yerləşdirilməsi üçün istifadə olunur.